PARTNERZY


PARTNERZY MEDIALNI


PATRONAT HONOROWY

Rejestracja

Imię i nazwisko (wymagane)

Uczelnia / instytucja / firma (wymagane)

Kierunek / branża (wymagane)

Adres (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miasto (wymagane)

Telefon

Adres email (wymagane)


UWAGA: Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Warunki uczestnictwa i rezygnacji:
1. Podstawą udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 5 marca 2013 roku
2. Organizatorzy konferencji potwierdzają przyjęcie zgłoszenia
3. Rezygnacja z udziału w konferencji musi nastąpić pocztą elektroniczną na adres e-mail:
    konferencja.gazowa@gmail.com

Sam fakt wysłania zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, case pozycja 926 z późn.zm.)