PARTNERZY


PARTNERZY MEDIALNI


PATRONAT HONOROWY

Program Konferencji

Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, visit 6-7 marca 2013

  Pierwszy dzień konferencji ? część przedpołudniowa

09:00 ? 09:30 Rejestracja uczestników konferencji
09:30 ? 09:50 Otwarcie Konferencji
 1. JM Rektor UAM Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 2. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek
 3. Starosta Poznański Jan Grabkowski
 4. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM Prof. dr hab. Roman Budzinowski
 5. Kierownik Zakładu Publicnego Prawa Gospodarczego UAM Prof. dr hab. Bożena Popowska
 6. Sekretarz Miasta Poznania Stanisław Tamm

WYSTĄPIENIE
Przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki
Paweł Pikus – Departament Ropy i Gazu
10:00 ? 11:10 PANEL I: KONKURENCJA NA RYNKU GAZU ? SZANSA DLA POLSKIEJ GOSPODARKI?
Moderator: Prof. dr hab. Bożena Popowska
– UAM w Poznaniu
 1. Przedstawiciel Prezesa UOKiK ? Dyrektor Jarosław Krüger Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów na rynku gazu w Polsce
 2. Prezes TGE S.A. Ireneusz Łazor Rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii – pierwsze doświadczenia i perspektywy rozwoju
 3. Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym PKN ORLEN S.A. Piotr Szpakowski Liberalizacja rynku gazu z perspektywy PKN ORLEN
 4. Prezes Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zdzisław Kowalski Rola i miejsce Operatora Systemu Dystrybucyjnego w zmieniającym się rynku gazu w Polsce
 5. DYSKUSJA
11:10 ? 11:30 Przerwa kawowa
11:30 ? 12:40 PANEL II: UWOLNIENIE RYNKU OBROTU GAZEM
Moderator: Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
? Uniwersytet Warszawski
 1. Dr Tomasz Długosz – Uniwersytet Jagielloński O pojęciu konkurencji w prawie energetycznym
 2. Dr Jakub Pokrzywniak – UAM w Poznaniu Obrót gazem w punkcie wirtualnym – konstrukcja cywilnoprawna
 3. Łukasz Pawłowski – Dyrektor Pionu Sprzedaży w Departamencie Handlu ENEA S.A. Rynek obrotu gazem z perspektywy Grupy ENEA
 4. DYSKUSJA
12:40 ? 13:40 PANEL III: KONKURENCJA NA RYNKU A KRAJOWE ŹRÓDŁA GAZU
Moderator: Prof. dr hab. Eryk Kosiński
– UAM w Poznaniu
 1. Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł – Uniwersytet Jagielloński Klauzula „take or pay” w kontraktach gazowych
 2. Mec. Tomasz Chmal – Instytut Sobieskiego Aspekty prawne poszukiwania, more about rozpoznawania i wydobywania gazu w Polsce
 3. DYSKUSJA
13:40 ? 14:25 Lunch i przerwa kawowa
 
  Pierwszy dzień konferencji ? część popołudniowa

14:25 ? 15:35 PANEL IV: KONKURENCJA NA RYNKU GAZU A REGULACJA SEKTOROWA
Moderator: Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
– Uniwersytet Jagielloński
 1. Dr Jerzy Baehr – Kancelaria WKB Nowe prawo gazowe a problemy ryzyka regulacyjnego i pewności obrotu
 2. Dr Mariusz Swora – Uniwersytet Jagielloński Rola organu regulacyjnego na konkurencyjnym rynku gazu ziemnego
 3. Dr Wojciech Dorabialski – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rola organu ochrony konkurencji na zliberalizowanym rynku gazu ziemnego
 4. Dr Piotr Lissoń – UAM w Poznaniu Regulacja rynku gazu jako działanie wspólne organu regulacyjnego oraz innych organów administracji
 5. DYSKUSJA
15:35 ? 15:50 Przerwa kawowa
15:50 ? 16:50 PANEL V: KONKURENCYJNY DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY GAZOWEJ
Moderator: Doktor Piotr Lissoń
– UAM w Poznaniu
 1. Tadeusz Tański – Polskie LNG; Kierownik Biura Rozwoju Funkcjonalności Terminala LNG Funkcje terminala LNG w Świnoujściu
 2. Dr Michał Będkowski-Kozioł ? Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dostęp stron trzecich do infrastruktury gazowej ? stan aktualny i projektowane zmiany
 3. DYSKUSJA
 
  Drugi dzień konferencji

10:00 ? 11:15 PANEL VI: NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE W ASPEKCIE LIBERALIZACJI RYNKU GAZU
Moderatorzy: Prof. dr hab. Marek Szewczyk i Prof. dr hab. Krystian Ziemski
– UAM w Poznaniu
 1. Prof. dr hab. Andrzej Szablewski ? Politechnika Łódzka Rola regulacji prokonkurencyjnej na rynku gazu
 2. Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego Niekonwencjonalny gaz w Europie – debata o kształcie przyszłych regulacji prawnych
 3. Mec. Krzysztof Łyszyk ? Kancelaria KKŁW Rola infrastruktury magazynowej w procesie liberalizacji rynku gazu w Polsce
 4. 4) Dr Maciej Kruś ? UAM w Poznaniu Kwestia ustanowienia szczególnych przepisów w zakresie rozbudowy sieci gazowych
 5. DYSKUSJA
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:30 PANEL VII: NOWA POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA ? TEZY DLA SEKTORA GAZOWEGO
Moderator: Doktor Piotr Lissoń
– UAM w Poznaniu
 1. Mec. Anna Romejko-Borkowska ? Kancelaria SWS Instytucja zmiany sprzedawcy gazu jako przejaw liberalizacji rynku gazu – uwarunkowania prawne
 2. Mec. Wojciech Bigaj ? Kancelaria GWJ Mały Trójpak Energetyczny jako instrument liberalizacji rynku gazu

OGÓLNY PANEL DYSKUSYJNY

PODSUMOWANIE KONFERENCJI
12:30 Przerwa na lunch