PARTNERZY


PARTNERZY MEDIALNI


PATRONAT HONOROWY

Prelegenci

Informacje o prelegentach, ambulance którzy wezmą udział w Konferencji będą zamieszczane na bieżąco.
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w tym zakresie.

Marek Woszczyk
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Ireneusz Łazor
Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Piotr Szpakowski
Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym w PKN Orlen S.A.

dr Michał Kiełsznia
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Zdzisław Kowalski
Prezes Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Mec. Piotr Spaczyński
Wspólnik w Kancelarii Spaczyński, diagnosis Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A.

Prof. dr hab. Krystian Ziemski
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mec. Krzysztof Łyszyk
Partner w Kancelarii Kurzyński, Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni.

Andrzej Czerwiński
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki

Mec. Jerzy Baehr
Starszy Partner w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr

Wojciech Bigaj
Radca prawny w kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz ekspert w dziedzinie gazownictwa i energetyki

prof. dr hab. Anna Walaszek – Pyzioł
Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Eryk Kosiński
Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Mariusz Swora
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mec. Tomasz Chmal
Ekspert Instytut Sobieskiego

Prof. dr hab. Marek Szydło
Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP

dr Maciej Kruś
Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A.

Dr Jakub Pokrzywniak
Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mec. Anna Romejko-Borkowska
Kancelaria Skoczyński, Wachowiak, Strykowski sp.k.

Dr Piotr Lissoń
Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tomasz Gryżewski
Dyrektor ds. korporacyjnych w Talisman Energy Polska

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
Partner w Kancelarii Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy, p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.