PARTNERZY


PARTNERZY MEDIALNI


PATRONAT HONOROWYCzy konkurencja zagraża bezpieczeństwu energetycznemu?Jak dywersyfikować dostawy gazu
dla Polski?Dla kogo dostęp
do infrastruktury gazowej?


Prezes URE
a Prezes UOKiK: regulacja konkurencji czy konkurencja
w regulacji?Czy nowe prawo gazowe wprowadzi konkurencję
na rynku gazu?Jakie zadania
dla krajowych i unijnych organów regulacyjnych?Czy konkurencja
na rynku gazu jest
w ogóle możliwa?

Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne.

Planowane i stopniowo już wdrażane zmiany na rynku gazu, information pills mające na celu liberalizację i zwiększenie konkurencji na tym rynku, more about niosą ze sobą wyzwania dla wszystkich jego uczestników, viagra 60mg począwszy od przedsiębiorstw obrotu, dystrybucji i przesyłu gazu, poprzez przedsiębiorstwa zajmujące się jego wydobywaniem, a skończywszy na odbiorcach.

Wejście w życie nowych regulacji, w tym ustawy Prawo gazowe, mimo że tworzy szansę rozwoju rynku gazu, to już dziś wywołuje obawy co do właściwego funkcjonowania tego rynku we wszystkich jego wymiarach. Z tego powodu w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała inicjatywa, aby w gronie specjalistów dyskutować o przyszłości rynku gazu w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie to przyczyni się nie tylko do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na otwierającym się rynku paliw gazowych, ale stanie się także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji publicznej oraz biznesu. Tym samym cele konferencji wpisują się w niezwykle aktualną i ważną ideę zbliżania nauki i gospodarki.

Organizatorzy: